Jury Eva Kleinitz

Eva Kleinitz

Directrice Générale, Opéra National du Rhin, Strasbourg

Eva Kleinitz, 1972 – 2019